Експертна комисия, съставена от общински съветници, представители на учебни заведения и културни институти, разгледа днес постъпилите номинации за “Наградата на Шумен в системата на образованието и науката“.

Отличието се връчва за постижения и успехи на ученици, студенти, преподаватели, педагогически колективи за 2023 г.

Постъпилите номинации са 14 в 11 категории, от които 7 за индивидуална награда и 4 за колективна. Няма номинации в 9 от категориите.

Заради несъответствие със статута за присъждане на Наградата на Шумен и за неспазване на критериите от първоначалните предложения отпаднаха 2. Те са на Педагогическият колектив на НУ “Княз Борис I” и на проф. д.н. инж. Андрей Андреев, преподавател във Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” към НВУ “Васил Левски”.

Предложенията за индивидуална “Награда на Шумен в системата на образованието и науката“ са:

  • Ученик на годината в хуманитарната и природо-математическата област – Весела Николова от 11 клас на ППМГ “Нанчо Попович”.

  • Ученик на годината в областта на изкуствата и спорта – Мариян Петков от 12 клас на ППМГ “Нанчо Попович”.

  • Ученик на годината в областта на професионалното обучение – Христомир Харизанов от 12 клас на ПГМЕТТ “Христо Ботев”.

  • Студент в областта на природните, математическите и технически науки – Тонислав Троев, IV курс от ШУ “Епископ Константин Преславски” и курсант старшина Димитър Раев от Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” към НВУ “Васил Левски”.

  • Учител на годината в сферата на природните, математическите и техническите науки - Даринка Вълкова, старши учител по технологии и предприемачество в ППМГ “Нанчо Попович” и Татяна Боярова, старши учител по практическо обучение в ПГМЕТТ “Христо Ботев”.

  • Учител на годината в сферата на хуманитарните науки – Нора Баланска, главен учител по български език и литература в СУ “Сава Доброплодни”.

Предложенията за колективна “Награда на Шумен в системата на образованието и науката“ са:

  • Ученическа формация – IT Академия към СУ “Сава Доброплодни”

  • Педагогически колектив в системата на предучилищното образование - Педагогически колектив на ДГ “Дружба”.

  • Педагогически колектив в системата на средното образование - Педагогически колектив на СУ “Панайот Волов”.

  • Академичен и научноизследователски колектив от системата на висшето образование - “Катедра “Биология” към Факултета по природни науки в ШУ “Епископ Константин Преславски”.

Предстои тези номинации да разгледа и Постоянната комисия “Просвета, образование и наука” към Общински съвет, а след това те да се гласуват и от всички членове на местния парламент.

“Наградата на Шумен в системата на образованието и науката“ се връчва на отличените в навечерието на 24 май. За ученици и студенти отличието е диплом и парична награда от 300 лв., за колективи – диплом, плакет и парична награда в размер на 1000 лв.

ШУМ.БГ