Шуменският административен съд потвърди финансова корекция в размер на 25% от сумата за ремонта на Младежкия дом в Шумен. Санкцията бе първоначално наложена от управляващия орган на Оперативна програма “Региони в растеж”, а след това обжалвана от община Шумен.

Припомняме, че за Младежкия дом бе одобрена финансова помощ от ЕС в размер на 1,949 млн. лв.

Ремонтът стартира през април 2022 г. и приключи на 18 октомври 2023 г.

Наложената корекция от 25% се равнява на 487 431 лв., които няма да бъдат възстановени на общината.

Санкцията е за няколко нередности, свързани с възлагането на обществената поръчка за ремонта. Видно от решението на Административният съд магистратите са отхвърлили всички доводи на жалбоподателя.

Решението на АС за Младежкия дом може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Скоро се очаква да излезе решение и по друга жалба на община Шумен за наложена корекция по европроект. Тя е за ремонта на Летния, като санкцията за него е в размер на 412 060 лв.

ШУМ.БГ