Шеста поред процедура от 2021 г. насам за избор на обществен посредник на Шумен бе открита днес на заседание на временната комисия, която ще изпитва кандидатите.

Членовете на комисията, в която влизат общински съветници, представители на община Шумен и на неправителствени организации, решиха кандидатите за омбудсман на Шумен да подават документи за участие в конкурса до 30 юни 2024 г.

За председател бе избран адвокат Метин Джамбазов, който изрази надежда, че процедурата по избор ще бъде доведена до край и Шумен ще има омбудсман, който според Джамбазов е необходим на обществото.

Комисията направи две промени в правилата. Решенията си комисията ще може да взима с 2/3 от гласуващите, а не от присъстващите, както бе досега. Бе премахната и долната граница при оценяването на кандидатите, която бе от оценка 4,50 по шестобалната система. Така на вниманието на Общинския съвет, който избира омбудсман, ще бъдат предложени кандидатурите на първите трима с най-висок бал.

Останалите правила и изисквания за класиране и участие на желаещите остават същите.

Кандидатите трябва да подадат заявление, CV (автобиография), мотивационно писмо, диплома за висше образование, медицинско свидетелство и такова за психично здраве, декларация по образец.

В първия етап от конкурса ще бъдат разгледани документите на кандидатите за омбудсман и ще се прецени кои от тях ще бъдат допуснати до втория етап – събеседване. По време на интервюто членовете на комисията задават три еднакви въпроса на участниците. Всеки член на комисията има право да зададе и допълнителни въпроси.

Кандидатите за омбудсман се оценяват по шестобалната система. Минималните критерии, на които трябва да отговарят, са компетентност по отношение на законите, правата, задълженията на обществения посредник, да имат езикови, комуникационни, организационни умения.

ШУМ.БГ