Годишната инфлация в ЕС и еврозоната е останала стабилна през април спрямо март на ниво съответно 2,6 на сто и 2,4 на сто, съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си. 

През април миналата година инфлацията бе 8,1 на сто в ЕС и 7 на сто в страните от валутния съюз.

За България Евростат отчита годишна инфлация от 2,5 на сто през април след 3,1 на сто през март по Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИОЦ) при ниво от 10,3 на сто през същия месец на миналата година. По-рано тази седмица Националният статистически институт (НСИ) обяви за април годишна инфлация от 2,4 на сто.

Най-ниска годишна инфлация сред европейските страни регистрират Литва (0,4 на сто), Дания (0,5 на сто) и Финландия (0,6 на сто). Най-високи са били темповете в Румъния (6,2 на сто), Белгия (4,9 на сто) и Хърватия (4,7 на сто). Спрямо март 2024 г. годишната инфлация се е понижила в 15 страни членки на ЕС, останала е без промяна в четири и е нараснала в осем. 
 
През април най-голям принос за инфлацията в еврозоната има секторът на услугите (+1,64 процентни пункта), следван от храните, алкохола и тютюневите изделия (+0,55 пр.п.), неенергийните промишлени стоки (+0,23 пр.п.) и енергията (-0,04 пр.п.). 

БТА