Общинските съветници в Каолиново определиха проекта на общината по оперативна програма „Околна среда“ като приоритетен и упълномощиха кмета да го внесе като спази срока – 5 март т.г. „Работим усилено, нуждаем се от безвъзмездна помощ, за да подобрим и развием инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Стойността на проекта е 40 млн.лв. и изграждането на канализационна мрежа, пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на водопроводната мрежа в града ще реши редица проблеми“, каза Румяна Тотева, директор на дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в общината. Според нея с реализацията му ще се създадат условия за развитие, модернизация на физическата инфраструктура, осигуряване на работни места и ограничаване на бедността. ШУМ.БГ