Пет общини от областта обединяват усилията си и кандидатстват с проект по оперативна програма „Административен капацитет“. Водеща е община Хитрино, а нейни партньори са общините Каолиново, Венец, Никола Козлево и Върбица. Това съобщи за ШУМ.БГ инж. Румяна Тотева, директор на дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в община Каолиново. Проектът е свързан с „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” и е съфинансиран от Европейския социален фонд. „Целта на проекта е да подобрим административно обслужване, чрез което да спестим време и средства на потребителите, да гарантираме повече прозрачност и да сме по-полезни на бизнеса, на гражданите включително и тези в неравностойно положение“, уточни Тотева. ШУМ.БГ