В Хитрино стартира реализацията на проект „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”. Той е на стойност 500 000 лв. и 12-месечната му реализация ще се изпълнява в партньорство с общините Каолиново и Венец. Проектът е по Оперативна програма” Административен капацитет”, с финансовата помощ на ЕС, чрез Европейския социален фонд, а основната му цел е създаване на условия за съвместна работа на трите общини и развитие на партньорството между местните администрации и бизнеса. Проектът предвижда изработването на информационна система и публичен регистър за пълна информация при осъществяването на публично-частните партньорства.Освен това ще бъдат разработени и концепция за специфичните нужди и приоритетите на местно ниво, план за действие в сферата на публично-частното партньорство, вътрешни правила за работа на администрациите и цялостна документация за реализиране на конкретни инициативи. „С този проект слагаме началото на сериозно партньорство между трите общини и си поставяме за цел да постигнем по-добър бизнес климат в района, разкриване на нови работни места и подобряване работата на администрациите ни в услуга на гражданите и бизнеса“, каза кметът на община Хитрино Нуридин Исмаил. ШУМ.БГ