Предложението на председателя на ОбС Мехмед Юсуфов да бъдат прекратени пълномощията на общинския съветник от листата на БДС “Радикали” Станислав Ангелов Големанов се оказаха безрезултатни. Председателят се мотивира с отсъствието на съветника от три поредни заседания на ОбС без писмено уведомление и без уважителни причини. С днешното неприсъствие на съветника отсъствията станаха четири и на основание чл. 30, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се премина към гласуване, при което един беше “за”, а всички останали “въздържали се”. Гласувалият “за” определи станалото като “узаконяване на беззаконието”. ШУМ.БГ