Подкрепа за ГЕРБ на предстоящите избори за Европейски парламент заявяват 23 % от избирателите в региона. Това показват данни от социологическо изследване на Маркет линкс, проведено от 25 май до 3 юни. Коалиция за България събира одобрение от 19, 2 % , а ДПС 17,5%. ГЕРБ получава най – голяма подкрепа сред хората със средно и висше образование– над 50%. ГЕРБ е с най-голямо одобрение сред младите и икономически активни хора. Получава 18 % подкрепа и от безработните. Коалиция за България се подкрепя основно от пенсионерите и работещите в публичната администрация – 33,3 %. По икономически статус хората със средни доходи подкрепят ГЕРБ, а БСП – с много нисък и с много висок доход. От известните партии в политическото пространство единствената партия с положителен индекс е ГЕРБ. Повечето хора заявяват, че вярват на ГЕРБ. Сред изброени 10 популярни личности в региона избирателите разпознават трима от ГЕРБ – Шумен, а от останалите партии по един. Пресцентър на ПП ГЕРБ – Шумен