Жътвата на ечемик във В.Преслав приключи със среден добив от декар 359 кг. Земеделските стопани са получили общо 3 943 тона зърно от обработените 10 970 декара, съобщиха днес от областната земеделска служба. Добивът е с 51 кг. от декар по-малък в сравнение с миналата година, когато земеделските производители отчетоха 410 кг от дка. От тазгодишната реколта най-голям е добивът във Венец – 370 кг.от декар, Велики Преслав – 359 кг., Шумен – 358 кг. и Каолиново 350 кг. Към момента земеделските производители в общината са прибрали 39% от пшеницата. От общо 30 617 дка засети площи са ожънати 11 887 дка, а полученото зърно е 3 444 тона при среден добив 290 кг. от декар. ШУМ.БГ