Необходимо е да обединим усилия и да създадем единен туристически продукт за областта, с който да направим общи крачки към развитието на района като туристическа атракция и дестинация”, каза за ШУМ.БГ зам. кметът на Община Велики Преслав Красимир Попов. Той взе участие в семинар на тема „Пътят на желязната завеса”, а поводът - 20-годишнината от падането на т.н. „желязната завеса”, разделяла Европа в продължение на почти 40 години, от Баренцово море, на границата между Русия, Норвегия, и Финландия до Босфора, на границата между България, Гърция и Турция до Черно море. В семинара, който се проведе под егидата на Михаел Крамер, член на Европейския парламент и нашето Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, се включиха представители от Полша, Унгария, Великобритания, Швейцария, Чехия, Дания, Италия, Румъния, Сърбия и България. „Целта бе да се осигури информираност за значението на създаването туристически продукти по пътя на Желязната завеса , които да обвхващат туристически маршрути по цялата дестинация от Баренцово до Черно море в т.ч и велосипедни, пешеходни, автотуристически и организирани маршрути”, уточни Попов. Според него, за да се представи по подобаващ начин нашия богат на история и култура край включващ Шумен, Велики Преслав, Плиска и Мадара трябва да се работи в една посока с обединени усилия за общ туристически продукт. „Имах възможността да контактувам на форума с много хора, да предоставя рекламни брошури на представители на немски и швейцарски списания, да покажа с какво се гордеем в нашия район, но имах за съжаление само проспекти на Велики Преслав”, каза Попов. ШУМ.БГ