Прекратяват договори на арендатори сключени между лица и община Велики Преслав, заради неплащане на арендните вноски. На предстоящата сесия общинските съветници ще гласуват за прекратяване на Договори за аренди сключени между Димчо Илиев Иванов, Илия Станев Василев, Вахди Фаиков Кушев и общината. Договорите, които са сключени през 2004, 2005 и 2006 г., трябва да бъдат прекратени до средата на идния месец като юрисконсултът на общината ще направи постъпки пред районния съд в града за издаване на изпълнителни листи за дължимите арендни вноски. Припомняме, че на миналата сесия общинските съветници прекратиха и договор с „Осмарагро” ООД. Дружеството дължи на общината 7 735,23 лв. за неплатени 9 месечни вноски всяка по 859,47 лв. Тогава ОбС даде съгласие за сключване на допълнително споразумение с управителя на „Осмарагро” Вичко Вичев за разсрочване на задължението. От администрацията са категорични, че продължаването на договори с арендатори, които не плащат внските си води до ощетяване на общината с натрупване на задължения и невъзможността земеделската земя да бъде ползвана. Затова след прекратяване на договорите общината ще обяви нов търг за отдаване на свободните земеделски земи под наем или аренда. ШУМ.БГ