44 хил. лв. е запланувала общината за зимното подържане, от които 24 хил. за почистване на града и селата и други 20 440 лв. за преодоляване на щети от бедствия и аварии. Това каза днес кметът Димо Бодуров на заседание на Областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи. Срещата се състоя в областна управа и на нея доклади за работа при усложнена зимна обстановка представиха ръководителите на териториални структури на министерства и ведомства и кметовете на общини. Според Бодуров общината, която разполага със собствена високо проходима Лада Нива, ще ползва техника на фирми, които участват в снегопочистването – кариера „Драгоево“ АД и БКС в града, а при нужда отряди на Областно управление ГЗ и верижна техника от поделението в Кочово. „За зимното подържане сме определили длъжностните лица от съответните населени места и администрацията, които ще ръководят и контролират общинската пътна мрежа като сме разработили и план за приоритетните маршрути за зимното подържане“, добави кмета. По думите му училищата са осигурени с отопление, транспорт и медицинско обслужване. МБАЛ и ЦСМП също са готови да посрещнат зимата. Предстои през идния месец заседание на Щаба за СНАВР, кметовете и кметските наместници, на което ще се вземат решения за действия при промяна на нормалната обстановка. За тогава е насрочена и проверка на язовирите на територията на общината, които се наблюдават от кметовете по населените места и охраната на тези, които са с наематели. ШУМ.БГ