Община Велики Преслав спечели проект за „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура“. Резултатите бяха изнесени днес на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройство след като бе извършена оценка на проектните предложения. Общата стойност на проекта е 914 514 лв. Енергоспестяващите мерки включени в проекта са предназначени за детски ясли в града и за СОУ „Черноризец Храбър“. Продължителността на реализацията на проекта е 14 месеца, а съфинансирането е 38 769 лв. В областта община Смядово също спечели проект за повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на стойност 521 401 лв. със собствено съфинансиране от 78 210 лв., а продължителността за реализацията му е 11 месеца. Оценителната комисия е отхвърлила проектното предложение на община Хитрино, поради несъответствие на един от критериите. ШУМ.БГ