Кметът на община Каспичан Валери Вълков подписа меморандум за разбирателство с Министерството на труда и социалната политика. Меморандумът е в съответствие с действащото в Република България законодаделство и използва добрата практика на проект “Красива България”. Проектът се намира във втора фаза и се реализира с финансовата подкрепа на Кралство Нидерландия. 112 хиляди лева е стойността на проекта. Средствата ще бъдат вложени в топлоизолация на фасадата на СОУ “Панайот Волов” и подмяна на дограмата на физкултурния салон с PVC. По програмата на МОН – „Оптимизация на училищната мрежа” ще бъде сменана дограмата на същото училище, както и в ОУ “П. Славейков” с. Марково. В НУ “Васил Левски” с. Косово подовата настилка ще бъде подменена с ламиниран паркет. През изминалата година по проект “Красива България” беше направено локално парно в училище “Христо Ботев” село Каспичан, сменена бе дограмата и извършена топлоизолация на сградата. Към Министерството на образованието и науката бе спечелен конкурс по проект “Оптимизация на училищната мрежа” за 150 000 лева. За газификацията на ДОВДЛРГ “Слънце” - Каспичан се кандидатства с проект за 39 800 лв. пред Националният доверителен еко фонд. Предвижда се да се закупи нов котел и горелка, както и ремонт на тръбната инсталация на парното. След приключване на всички ремонтни дейности ще се намалят разходите за отопление през зимния период и ще се повиши посещаемостта на учебните занятия, смятат от общината. ШУМ.БГ