През 2010 г. само едно е делото заведено в Административен съд – Шумен срещу община Велики Преслав и жалбата е отхвърлена, каза днес на пресконференция говорителят на Административния съд в Шумен Христинка Димитрова. Общият брой на делата, по които кмет или община са ответник са 63, 39 от които са делата заведени срещу община Шумен. В 14 от случаите жалбите са уважени и Община Шумен е осъдена и е заплатила разноски в размер на 11 890 лв. 8 са делата срещу община Нови пазар, по които 2 са уважените жалби и общината е заплатила по тях разноски в размер на 483.83 лв. Срещу община Хитрино 3 са делата, по 2 са уважени жалбите и това й струва 260 лв., на Върбица – 1000 лв. за три отменени акта, община Каолиново е осъдена по една жалба и е платила за разноски 380 лв. Срещу областният управител е имало 5 дела и са завършени с отхвърляне на жалбите като актовете са останли в сила. Днес Административният съд отчете дейността си за 2010 г. Разгледаните дела са общо 784, от тях новообразувани – 755. Шуменският съд се нарежда на едно от челните места в страната по качество на работа, бързина в правораздаването, малък брой обжалвани дела. Според Кремена Борисова, председател на съда нараства броя на гражданите потърсили защита на правата си по реда на Закона за отговорността на държавата и общените за вреди. ШУМ.БГ