Oбщина Велики Преслав спечели проект на стойност над 1 млн.лв по схемата „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” на ОПРР. Парите ще отидат за укрепване на речното корито на р. Драгоевска, с. Драгоево, като изпълнението трябва да приключи за 17 месеца. 81 малки общини бяха подали проектни предложения по тази схема, а одобрените за финансиране са 34, сред които и Велики Преслав. 85% от парите ще дойдат от Европейския фонд за регионално развитие, другите 10% от националния бюджет и 5% от стойността в размер на 52 111 лв. ще са собствени средства. ШУМ.БГ