Уникален филм - компютърна възстановка на Царския дворец и Площада с фиалата ще прави Археологически музей „Велики Преслав”, който спечели проект пред фондация „Америка за България”. Проектът е на стойност 18 100 лв., а срокът за изпълнение е 9 месеца. „Днес стартираме работата по проекта за изготвяне на филма с главен научен консултант доц. д-р Стойчо Бонев от шуменския филиал на Национален археологически институт с музей при БАН. Ще покажем в цялостен завършен вид какво представлява южния площад с малката църква и това съоръжение фиалата /водно огледало/, което няма аналог в досегашните археологически разкопки, извършвани в страната“, каза за ШУМ.БГ директорът на преславския музей Александър Горчев. Проектът включва теренни обхождания, заснимане на отделните обекти, а техническата документация се предоставя безвъзмездно от автора й доц. Стойчо Бонев. „Филмът ще има и научна стойност, защото ще показва начина на градеж по онова време. Той ще бъде преведен на 3 езика – английски, немски и френски и ще се показва на туристите, посетили музея във В. Преслав“, уточни Горчев. Закупените по проекта програмен продукт и лаптоп след реализирането му ще бъдат дарени на кръжока по виртуална археология в математическа гимназия „Нанчо Попович“, която е партньор по проекта заедно с НАИМ-филиал Шумен. ШУМ.БГ