Нивото на безработица през март в община Велики Преслав намалява в сравнение с февруари, сочат данните на Бюрото по труда. То е по-ниско с 0,71 пункта. Докато през февруари регистрираните безработни са били 1016, за март те са 964 като броят им е намалял с 52. С 0.19 пункта е намаляла и безработицата във Върбица, а за Смядово е отчетено намаление с 2.08 пункта. В областта по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ през първите три месеца на 2011 г. са включени 1093 лица като 626 от тях са в аварийни дейности. По програмата „Асистенти на хора с увреждания“ са включени 90 лица като лични асистенти. На новоразкрити работни места по насърчителни мерки за заетост са включени 37 безработни от областта. ШУМ.БГ