Днес кметът на община Велики Преслав инж. Димо Бодуров представи на форум в Шумен за „Културното наследство на Североизточния регион“ туристическия проект на общината „Векът на Цар Симеон Велики оживява”. На форума, който бе открит от областния управител Димитър Александров, присъства и заместник-министърът на културата д-р Тодор Чобанов. Събитието събра учени, археолози, музейни специалисти и представители на области от Варна, Добрич, Русе, Търговище, Разград. „Туристическият проект, който е част от инвестиционната програма на общината, залегнала в плана на развитие 2007-2013 и в стратегията за развитие на туризма е от съществено значение за инвестиционната политика в общината. С реализацията му очакваме създаване на нови работни места, увеличаване на заетостта на легловата база, развитие на туризма, който пък от своя страна ще стимулира растежа на доходите“, каза инж. Бодуров по време на презентацията. Като основна цел на проекта той посочи развитието на конкурентна интегрирана туристическа атракция и очерта дейностите, които ще обхване реализацията на проекта – консервация, реставрация, благоустрояване на пространството около Дворцовата църква и Владетелската базилика във Вътрешния град, вече със съвременни техники за виртуална визуализация и анимация. „Четирима служители ще бъдат обучени за обслужване на атракцията, предвидени са и мащабни дейности в сферата на маркетинга и рекламата на атракцията и събитие, пресъздаващо моменти от историческото минало на Велика България по времето на Цар Симеон Велики“, разказа Бодуров. Той посочи, че неизползваният туристически потенциал, с който разполага региона е в основата на проблеми като ниската заетост и ниските доходи на населението и очерта реализацията на проектните дейности като съживяване на местната туристическа инициатива. Бодуров представи на форума и другият забележителен архитектурен паметник на културата – Аул на хан Омуртаг и заяви, че като паметник с национално значение, след реализацията на този проект, общината ще подготви друг, за да го приложи и за аула на хан Омуртаг. Д-р Маргарита Ваклинова, която е координатор на археологическите проучвания в НИАР “В. Преслав” се спря на откритията и проблемите на националния историко-археологически резерват. Според заместник министъра на културата д-р Тодор Чобанов, старите столици в областта трябва да се превърнат в туристически забележителности с голяма посещаемост, а учените да провеждат активно разкопки, системни проучвания, публикации, които да ги правят още повече забележими. „Финансова подкрепа трябва да се търси от държавата, областта, общините, спонсори, да кандидатстваме с проекти. И бизнесът трябва да се включи, не крия желанието си през следващите години да пропагандираме – публично-частните партньорства, на сцената да излязат и туроператори, защото в крайна сметка целта ни е негово величество туриста, както националният, така и международният, да го срещаме все по-често тук в сърцето на старите български столици“, допълни Чобанов. Областният управител Димитър Александров, който днес води срещата определи развитието на туризма в областта като предпоставка за добър бизнес и разкриване на нови работни места. Днес на срещата бе презентиран и най-новия четвърти поред НИАР на територията на областта - "Кабиюк". Областният управител определи Шуменска област като перла, събрала в себе си ценни паметници на културата. "Ние сме единствената област с 4 археологически резервата и освен гордост от този факт,сме изправени пред отговорности и предизвикателства да ги опазваме, развиваме и съхраним за следващите след нас", каза Александров. ШУМ.БГ