Отдел Закрила на детето на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) във Велики Преслав, съвместно с Община В. Преслав ще изработят информационни материали за насилието и за това как могат децата да се предпазят от опасности. Иницативата е във връзка с убийството на 11-годишния Пресиян, а материалите ще бъдат раздавани на всички ученици от община Велики Преслав. В часовете на класа децата ще се запознаят децата с техните права, с видовете насилие и начините да се предпазят от тях. Социалните работници съветват родителите как да предпазят децата си от опасностите на улицата, наблягат и на разпоредбите на Закон за закрила на детето, според които дете до 12-годишна възраст не може да се оставя без надзор, ако с това се създава опасност за неговото физическо, психическо и нравствено развитие, както и за опасностите от употребата на цигари, алкохол и наркотици. Кампанията на Дирекция „Социално подпомагане” Велики Преслав и Община Велики Преслав е първата по рода си в Област Шумен. Служителите от териториалните поделения на Агенция за социално подпомагане в останалите общини на Област Шумен ще последват примера на колегите си от ДСП Велики Преслав. ШУМ.БГ