Кметът на Община Велики Преслав Александър Горчев подписа договора по проекта „Векът на цар Симеон Велики оживява”. Церемонията се състоя вчера в София в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и ръководителя на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ Деница Николова. Проект „Векът на цар Симеон Велики оживява” е на обща стойност 2,8 млн.лева и е с продължителност 24 месеца. Основните дейности включват консервационо-реставрационни работи и експониране на Дворцова църква и Владетелска базилика на територията на НИАР – Велики Преслав, както и благоустрояване и социализация на прилежащите терени. Предвидено е да се изгради модерна информационна система, ще бъдат обучени и 4 души, които после ще бъдат назначени на щат в Археологически музей като аниматори. „Благодаря на екипа на г-н Бодуров и археологическия музей във Велики Преслав за материализирането на идеята и подготовката на работните проекти“, каза за ШУМ.БГ кметът на Общината Александър Горчев. Сега предстои изготвянето на документации за участие в процедури за обществени поръчки, съгласуването им с управляващия орган на оперативната програма, след което ще се пристъпи към обявяването на обществените поръчки на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Припомняме, че първоначално на етап „оценка на допустимостта” проектното предложение „Векът на цар Симеон Велики оживява” бе отхвърлено, след което последва жалба от страна на кмета на общината. След преработка на проекта през юли т.г. той бе одобрен. ШУМ.БГ