Денонощно дежурство е организирано на територията на Велики Преслав през зимния период за предотвратяване на последствия при бедствия. За снегопочистване в общината освен БКС, дружеството което ще почиства градската пътна мрежа, кв. "Кирково" и пътя до „Патлейна“, общината е сключила договор и с фирма ЕТ „Банчев-90“, която ще почиства ІV-класната пътна мрежа. При необходимост ще бъдат включени и отряди на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“. Това докладва днес кметът Александър Горчев на заседание на Областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи. Срещата бе проведена в Областна управа и бе водена от Ралица Тодорова, временно-изпълняващ длъжността областен управител. По думите на кмета Горчев вече са определени длъжностните лица от кметствата и общинската администрация, които ще ръководят и контролират зимното подържане. Той каза, че училищата са осигурени с отопление, транспорт и медицинско обслужване, както и необходимите за това консумативи. Утре кметът свиква заседание с участието на директори на училища, кметове и кметски наместници, на фирмите изпълнителки по зимното подържане, представител на МБАЛ за вземане на решения при тежки зимни условия. Плануваните средства за зимно почистване на града и селата са в размер на 56 000 лв., от тях 38 000 лв. са за почистване и опесъчаване за четвъртокласната пътна мрежа и преодоляване на щети от бедствия и аварии. Ръководители на териториални структури на министерства и ведомства и кметовете на общинити в областта декларираха днес, че са готови да посрещнат зимата. ШУМ.БГ