Общините Шумен и Каспичан подготвят съвместен проект за изграждане на път от кв. Калугерица до с. Мадара, с който ще кандидатстват пред Министерството на финансите. Целта е 5,630 километровата отсечка, която в момента е черен път, да бъде асфалтирана, съобщиха от шуменското кметство. По предварителни изчисления, стойността на проекта възлиза на около 1 млн.лв. Двете общини от няколко месеца имат сключен договор за сътрудничество. С реализацията на проекта ще бъде постигнат друстранен резултат - от една страна местните жители и туристите ще могат да ползват по-кратък маршрут към Мадарския конник, а от друга ще бъдат намалени вредните емисии от газове, които оказват негативно влияние на скалния релеф, каквато препоръка направиха учените по време на мисиите си за спасяването на Мадарския конник. ШУМ.БГ