1 777 са живородените деца в Шуменско през 2012 г. и те са с 55 по-малко в сравнение с предходната, сочат данните на териториалното статистическо бюро в Шумен. Най-много бебета – 181 са родени през юли, а най-малко – 123, през януари. Броят на живородените момчета (951) е със 125 по-голям от този на живородените момичета (826), или на 1 000 родени момчета се падат 869 момичета.

По показателя раждаемост област Шумен се нарежда на шесто място сред 28-те области в страната. Сред общините в Шуменско, с най-висока раждаемост са Каолиново, Никола Козлево и Каспичан, а с най-ниска - Хитрино, Велики Преслав и Смядово.

Според данните на ТСБ съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на жените. Близо 90.3% от ражданията се осъществяват от жени на възраст от 15 до 34 години, които през 2012 г. в област Шумен са 21.5 хил. и са намалели спрямо 2011 г. с 2.8%, а в сравнение с 2005 г. - с 25.0%. 

В областта са регистрирани единични случаи на деца, родени от майки под 15 години, като за страната броят им през 2012 г. е 246 деца. От майки на 15 навършени години са родени 14 деца, а от майки на възраст над 40 години – 23 деца. Най-голям е броят на децата, родени от майки на 25 г. – 136.

В България най-висока е раждаемостта в областите Сливен, София и Търговище, а най-ниска в областите Видин и Смолян. 

ШУМ.БГ