„Синьото богатство водата“ e темата на проект, защитен от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” пред Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения живот”.

Предвидените дейности включват проучване и документиране като текст, снимков и видеоматериал на водните ресурси – извори и чешми, като природен ресурс и присъствието им в местния бит и фолклор; сформиране на младежки екоклубове и провеждане на екообучения в тематичното направление на проекта; осъществяване на акции по почистване районите на проучваните водни източници с поставяне на информационни табели.

Събраният в резултат на проектните дейности текстов, снимков и видеоматериал ще бъде представен във фотодокументална изложба и пълноцветна брошура „Синьото богатство водата”, а също така ще бъде публикуван в краеведския сайт „Шуменски край”, който Регионална библиотека създаде през 2013 г. по проект на Програма „Глобални библиотеки – България”.

Партньори на библиотеката по проекта са СНЦ „АлДоРа” – Шумен, НЧ „Развитие – 1874” – Велики Преслав и НЧ „Просвета – 1928“ – с. Троица.

ШУМ.БГ