Кметът на Шумен Любомир Христов проведе среща с директора на МБАЛ – Шумен д-р Атанас Атанасов във връзка с финансовите резултати на лечебното заведение. На нея, както и на заседанието на постоянната комисия по здравеопазване, което се проведе по-рано днес, д-р Атанасов изтъкна  причините, довели до загубите на здравното заведение.

„Защо болницата до средата на 2015 г. е имала положителен резултат, а от средата на 2015 г. започва да генерира загуби? Първо – трикратно увеличение на минималните осигурителни прагове, без да има увеличение на клинични пътеки или на лимити. Това генерира значително увеличение на разхода за персонал, който няма от къде да бъде компенсиран без да има увеличение на цени на пътеки или на лимити, които се отпускат. Но няма как в медицинската част да се правят големи съкращения на персонал, защото това е свързано с обезпечаване на денонощния цикъл на работа. Дори и това, което сме разписали като оздравителни мерки, ние го извършваме за сметка на медицински специалисти, които са навършили стаж за пенсиониране, а не за сметка на лица, които са в трудоспособна възнаст. Опитваме се по най-елегантен начин да съкратим разходите, за да можем да редуцираме тази счетоводна загуба при тези условия“, каза д-р Атанасов. Той отново изтъкна, че основният проблем на здравното заведение е все по-задълбочаващият се дефицит на квалифицирани медицински кадри.

Изпълнителният директор на шуменската болница увери, че всички разходи, които са във възможностите на здравното заведение, са съкратени и посочи за пример договорените по-ниски цени за електроенергия на свободния пазар, намалените разходи за транспортни услуги за консултанти, намалените разходи за услугата Служба по трудова медицина. Освен това са били съкратени 20 служители от администрацията.

По думите на Атанасов обаче това не е достатъчно и приходите в болничното заведение са по-малко от разходите.

Директорът на болницата изтъкна, че няма притеснения от проверките на временната комисия, сформирането на която бе предложена от общинския съветник Наталия Стефанова. „Нямам никакви опасения за някакви нередности, които ще констатира сформираната комисия, защото те щяха да бъдат констатирани от одитора, който одитира всички документи и пише доклад. Този доклад беше предоставен на общинските съветници. Единствено си задавам въпроса, такава една комисия, какви правомощия има? Какво ще последва от техния отчет?“, каза Атанасов.

По време на срещата стана ясно още, че община Шумен ще поиска повишаване на дяловете си в лечебното заведение. За това съобщи кметът на Шумен Любомир Христов, който изтъкна, че до сега вече са искани такива увеличения на база финансирането от община Шумен, но корекции не са били извършвани.

ШУМ.БГ