Здравейте,

Искам да споделя болката и разочарованието си.....

Огромен скандал тресе уважаваният ни университет, днес цялата академична общност бе потресена от това, че ректорът проф. Георги Колев изхвърли най-позорно двама от най-уважаваните преподаватели в университета, които бяха и негови зам.-ректори. Членовете на Академическия съвет са били принудени от ректора да освободят с тайно гласуване от длъжността зам.-ректори:
проф. д-р Наталия Витанова  – зам. - ректор по учебна дейност и образователни политики и доц. д.п.н. Наталия Павлова – зам. - ректор по научноизследователска дейност, проектна дейност и международна дейност, в т.ч. институционален ЕРАЗЪМ координатор.

Мотивити, с които били освободени- намаленият обем на работа, т.е явно вече в ШУ няма да има учебен процес също така и научно- изследователска дейност щом няма да има нужда от зам.-ректори..?!?!

Ректорът е решен да закрие Департамента във Варна а скоро и Университета!

Господ да пази Университета от такива управници!

Нина Ивановна

nina_ivanovna@abv.bg