Днес в 29-те дружинки на територията на Сдружението на ЛРД „Сокол“ - Шумен ще се проведе инструктаж за предстоящото утре откриване на ловния сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.

Това каза за ШУМ.БГ Николай Колев, председател на Комисията по организация на охраната  към СЛРД „Сокол“ и председател на една от ловните дружинки.

„Тази вечер във всяка от ловните дружинки ще се набележат мерки за стриктно спазване на нормативната уредба и правилата за безопасност при ловуване. Ще акцентираме най-вече за  повишената опасност от възникване на горски пожари във връзка с високите температури, за безопасността на ловците и задължението им да носят светлоотразителни жилетки и шапки“, Колев и  уточни, че през последните години на територията на шуменското ловно Сдружение няма инциденти и наранявания на ловци.

Той обясни, че утре ловът ще е групов, а в неделя се разрешава и индивидуалния. „На място ловните надзиратели и служители на РДГ, ДГС, полиция ще извършват проверки като следят за спазване на Закона за лова и опазване на дивеча, както и Правилника за прилагане на Закона при провеждане на ловните излети.

ШУМ.БГ