На редовно Общо събрание днес акционерите във „ВиК-Шумен“ ООД взеха решение да се открие процедура за обявяване на конкурс за нов управител на дружеството. Това бе основната точка в дневния ред на заседанието. Останалите бяха да се възложи на министъра на регионалното развитие да обяви конкурса и след неговото приключване, да се свика ново Общо събрание. На него ще бъде гласуван новият управител на дружеството.

На събранието днес не присъстваха представители на общините Венец и Каолиново. Кметът на Нови пазар напусна заседанието още в началото. Като причина той изтъкна, че не бил упълномощен от Общинския съвет как да гласува по дневния ред.

С „въздържал се“ по точките от дневния ред гласуваха общините Хитрино и Каспичан. Кметът на Хитрино Нуридин Исмаил обясни вота с това, че не е реално ВиК дружество да се управлява от човек, който няма образование в сферата на хидроинженерството, а вече няма такова изискване.

Кметът на Каспичан Милена Недева заяви, че е упълномощена от Общинския съвет да гасува с „въздържал се“ заради непрекъснатите проблеми във ВиК сектора, които възникват в Каспичан.

Представителят на държавата и останалите общини гласуваха „за“ провеждането на конкурс за нов управител.

ШУМ.БГ