„Със съжаление отбелязваме, че в последните години към студентските зали се запътват зрелостници с ниска правописна култура и с празноти в познанията за пунктуацията“. Това казва проф. д.и.н. Георги Колев, ректор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по повод провеждането на второто издание на състезанието по български език „Пазим езика си“, което е подкрепено от университета.

Състезанието е организирано от гражданското сдружение „Живата вода на България“ и тази година става национално. Първото издание на състезанието бе през миналата година и като пилотно то събуди голям интерес от страна на ученици, учители и родители, споделят организаторите.

„Поздравяваме организаторите и подкрепяме идеята на конкурса, а академичната общност в университета адмирира и приветства всяка възможност децата ни да четат и пишат повече, да пазят езика ни, да не забравят корените и традициите си“, добавя Георги Колев.

През тази година всички ученици от страната в  V  и VI клас ще могат да се съревновават помежду си, като покажат колко добре владеят българския език. Стремежът на Сдружението, чийто председател на Управителния съвет е     г-жа Десислава Радева, е да се насърчи създаването на трайни умения у учениците за правоговор и правопис на книжовен език, както и фокусиране на общественото внимание към все по-ширещата се неграмотност и масово използване на чуждици.

Участниците в състезанието „Пазим езика“ ще са разделени в две възрастови групи - V  и VI  клас и ще се състезават в два изпитни кръга - на 20 април и 11 май. Крайният срок за записване в училищата по места е 13 април.

В първия кръг децата от V клас ще покажат колко добре могат да се справят с диктовка и с разбирането на текст. Ще им бъде поставена и задача за проверяване на познанията за синоними. Учениците от VI клас също ще работят върху диктовка, но ще трябва да покажат познаване на богатството на българския език като „преведат“ текст, изпълнен с чуждици, както и да транслитерират текст, предложен им на латиница.

За втория кръг ще се класират първите седем деца от всяка възрастова група, показали най-добри резултати. Финалният кръг ще се проведе в СУ „Св. Климент Охридски. Проверката се извършва на място от петчленно жури, начело с проф. Владимир Атанасов, представител на катедрата „Методика“ във Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Предвиден е награден фонд и за децата, заели  първите три места във всяка категория, ще има специална изненада, подготвена от организаторите и техните партньори.

Националното състезание „Пазим езика си 2019“ е подкрепено от всички университети в България, в които се изучава специалност „Българска филология“ –  СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“,  Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, както и Българската академия на науките. Логистичен партньор на състезанието по български език е Министерството на образованието и науката.

Повече информация за конкурса и неговия регламент можете да видите на сайта на сдружението: https://www.zhivatavoda.bg/pazim-ezika-si-2019

ШУМ.БГ