Имената на три колектива и седем преподаватели в различните степени на образованието, един ученик и един студент ще бъдат вписани в почетната книга на града. Те бяха удостоени с „Наградата на Шумен” за принос в образованието и науката за м.г., а днес в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост кметът на общината Красимир Костов и председателят на Общинския съвет Даниела Русева им връчиха дипломи, плакети на общината и парични награди. Ето и носителите на „Наградата на Шумен” в образованието и науката: В системата на предучилищното възпитание награда получи педагогическият колектив на ЦДГ №35 „Изворче"; в системата на средното образование – колектива на ГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров", и на висшето образование – катедра „Теоретична и приложна физика" на ШУ „Епископ К. Преславски". За учител на годината в системата на предучилищното възпитание бяха връчени две награди на Надежда Минчева от ЦДГ №35 „Изворче" и Светла Попова - ЦДГ №1 „Звънче", в основна и средна степен на обучение награди получиха Силвина Симеонова - учител по физика в ПМГ „Н. Попович" и Виолета Кюркчийска – начален учител в НУ „Ил. Р. Блъсков", а в системата на висшето образование – гл. ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева – Факултет по математика и информатика, ШУ „Епископ К. Преславски". За ученик на годината в природо-математическата област награда получи Живко Жечев от ПМГ „Н. Попович". Сунай Ибрямов – студент по астрономия в ШУ „Епископ К. Преславски" бе награден за принос в областта на природните, инженерните и селскостопанските науки. Две индивидуални награди бяха удостоени още – доц. д-р Иванка Атанасова от Факултета по природни науки на ШУ „Епископ К. Преславски" и на проф. д-р Яни Милчаков от Факултета по хуманитарни науки в сферата на хуманитарните и педагогическите науки. Наградите са определени с решение на Общинския съвет, а паричният им размер е близо 6000 лв. като съгласно статута за ученици и студенти материалната награда е в размер на 200 лв., за просветни дейци и изследователи – 600 лв. за индивидуална награда и 800 лв. за колективна. ШУМ.БГ