5 строителни сдружения имат желание да построят пречиствателната станция за питейни води на Шумен. Документите бяха отворени днес от комисия в централата на ВиК.

Обществената поръчка е с прогнозна стойност 21,148 млн. лв. и включва строежа на самата пречиствателна станция, както и помпена станция, заустващ колектор и кабелно захранване.

Кандидатите са "Геострой" АД, ДЗЗД "Хидро - Вод - Строй" /"Хидрострой" АД и "ВДХ" АД/, ДЗЗД "ПС - Аква Шумен" /"Пътстрой-Варна" ЕООД и "Аква Конструкшън" ЕООД/, Консорциум "Питейни води гр. Шумен" /"Строително-предприемачески холдинг" ЕООД и "СП Холдинг" ЕООД/ и ДЗЗД "Кристална вода" /"Пуреко" ООД и "Абонато билд" ЕООД/. 

Комисията трябва да излезе с решение за избор на изпълнител до 6-ти април.

ШУМ.БГ