С 20% да се увеличи месечната заплата на кмета на Шумен Любомир Христов, предлага ръководената от него местна администрация в докладна записка до Общинския съвет.

Ако искането бъде прието на сесия, новият размер на трудовото възнаграждение на общинския кмет ще е в размер на 3600 лв. По-високото възнаграждение ще влезе в сила със задна дата – от 1 октомври 2020 г. 

В същата докладна от администрацията предлагат с 20% да се увеличат и заплатите на кметовете по селата. Този въпрос бе гледан на предходната сесия на Общинския съвет, като бе внесен от групата съветници от ДПС. През октомври местния парламент реши да вдигне заплатите на селските кметове с дата от 1 октомври т.г., без тази на общинския кмет, но се оказа, че решението му противоречи на Закона местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА).

По тази причина решението на Общинския съвет бе върнато от областния управител за ново разглеждане с мотива, че според ЗМСМА предложението за промяна на размера на заплатите на кметовете трябва да бъде внесено от общинския кмет, а в правомощията на Общинския съвет е да определи размера на заплатите.

Така на сесията в края на ноември съветниците отново ще гледат въпроса дали да се увеличат заплатите на кмета на Шумен и на кметовете по селата с 20%.

Ако сегашното предложение за ръст с 20% на заплатите мине, то по-високи възнаграждения ще получават общинските съветници и обмудсмана на общината. Причината е, че те са процент от кметската заплата.

ШУМ.БГ