Шуменското ОП „Чистота“ все още не е  готово да поеме чистенето на южната половина на града и затова външна фирма ще продължи да върши работата през следващите 2 години. За целта общината пусна днес обществена поръчка с прогнозна стойност 1,127 млн. лв. 

В момента дейността по сметосъбирането и извозването в южната част на Шумен и кв. "Дивдядово“ се извършва от консорциум „Клинър 2018“. Водещата фирма в сдружението   „РТК“ ООД чисти Шумен от 2016-та. През март 2018-та общината я нае за нов 36-месечен период с уговорката да прекрати договора, когато общинската „Чистота“ се разрасне и бъде готова да поеме района. През изминалите 3 години това не се случи.

Клаузата за прекратяване на договора без неустойка е заложена и в новата обществена поръчка. Сега общината е заложила обаче по-ниска сума за дейността. Досега чистенето на южната част струваше на общината около 1,1 млн. лв. без ДДС годишно, а новата поръчка е на почти същата стойност, но за 2 години. 

По информация на ШУМ.БГ ОП „Чистота“ не може да поеме чистенето на целия град заради забавяне при две други обществени поръчки  - за техника и за съдове за смет.

ШУМ.БГ