След повече от година забавяне община Шумен отново пусна обществена поръчка за избор на строител на Центрове за мъже с умствена изостаналост, които ще се изградят в района на сегашния дом над Лозево.

За строежа на съвременните сгради, където ще се предоставя социалната услуга, Община Шумен спечели проект по ОП „Регион в растеж“ на стойност 1 110 000 лв. и подписа договор с Управляващия орган в началото на 2019 г.

По-късно бе стартирана и обществена поръчка за изпълнение на проекта, която обаче 4 пъти бе обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията от една фирма "Пи Ес Пи" ЕАД.

„Освен пред КЗК, условията в процедурата бяха обжалвани и пред Върховния административен съд. И двете институции се произнесоха в полза на Общината и ни дадоха възможност отново да обявим обществената поръчка. Изпратили сме писмо до Управляващия орган на оперативната програма, за да искаме удължаване на срока за реализиране на проекта. Надявам се до края на годината строителството да стартира“, обясни за ШУМ.БГ заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване д-р Светлана Маркова.

Тя допълни, че по отношение на проекта няма промяна в параметрите. Ще се построят два центъра за по 15 човека съобразени с всички изисквания за една съвременна и нормална среда за предоставяне на социалната услуга – настаняване в центровете на мъже с умствена изостаналост.

ШУМ.БГ