Община Шумен приключи обществената поръчка за избор на изпълнител на дейностите по финансиране с европари проект за нов Дом за хора с умствена изостаналост край Лозево.

Процедурата бе с пряко договаряне като бяха поканени три фирми за преговори. След разглеждане на техническите и ценови предложения комисията е избрала софийската Сити билд студио ООД за строител на новите сгради в Дома.

Ценовата оферта на фирмата е в размер на 826 600 лв. без ДДС, като тук са включени изготвяне на работен проект, авторски надзор и строителство.

Срокът, който фирмата е задала за изпълнение на всичко е 89 календарни дни.

Договор с избрания изпълнител все още не е подписан, защото текат срокове за обжалване на решението.

Припомняме, че Община Шумен получи одобрение и финансиране на проекта за нов Дома край Лозево от ОП „Регион в растеж“ през 2018 г. През 2019 бе обявена обществената поръчка, като процедурата се забави с близо две години заради обжалвания пред КЗК и съда.

Междувременно от Общината на два пъти получиха от Управляващия орган на програмата удължаване на сроковете за реализация на проекта,което означава, че Общината запазва финансирането по проекта.

 

.

ШУМ.БГ