Административният съд в Шумен постанови днес, че решението на шуменския Общински съвет да се вдигнат с 20% заплатите на кметовете по селата от 1 октомври 2020 г., но не и тази на общинския, е законосъобразно и може да влезе в сила.

Решението на местния парламент в Шумен бе обжалвано от кмета Любомир Христов, но според Съда жалбата следва да се отхвърли и се счита за неоснователна.

До делото се стигна, след като местният парламент на няколко свои заседания разисква въпроса за увеличение на заплатите на кметовете.

На сесията през октомври по предложение на групата на ДПС Съветът вдигна заплатите на селските кметове със задна дата с 20%. Оказа се, че щом предложението не е направено от кметската администрация, то не е законно и областният управител го върна за ново разглеждане.

През ноември Общинският съвет отново разгледа предложението, като този път то бе направено от кмета на Шумен, като заедно с възнагражденията на селските кметове, бе предложено да се увеличи с 20% и неговата заплата. По въпроса обаче съветниците не можаха да вземат решение, а кметът Христов оттегли докладната си.

През декември въпросът отново бе поставен на дневен ред, като Съветът трябваше да отхвърли или потвърди решението си за вдигане на заплатите, но само на кметовете на селата, защото нямаше повторно внесена докладната за увеличение на възнаграждението на шуменския кмет. Тогава с 22 гласа „за“ (при необходими 21 гласа при върнато решение) съветниците потвърдиха решението си от октомври и вдигнаха със задна дата заплатите на селските кметове в общината.

Любомир Христов реши да търси правата си в съда, като по делото като заинтересовани страни бяха конституирани поотделно всички кметове на селата в общината.

С решението си Административният съд, освен че отхвърля жалбата на кмета Любомир Христов, постановява Община Шумен да заплати и разноски в размер на 2900 лв. общо на петима от селските кметове, които  като заинтересовани страни са си наели адвокати по делото.

Решението на Административния съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

ШУМ.БГ