Начален капитал от минимум 6 млн. лв. ще е необходим за създаване на белодробна болница в Шумен. Сумата е само за изграждане на болницата, без да се включва оборудването и ситуирането на различни лаборатории. Освен това липсват кадри за обезпечаване на дейността на такава болница.

Това са част от констатациите на община Шумен в отговор на решение на Общинския съвет от 1 април т.г., според, което администрацията трябва да започне процедура по създаването/възстановяването на бившата СБАЛПФЗ (Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания), което да е със 100% общинско участие.

Припомняме, че предложението за създаване на Белодробна болница бе направено от съветници от ДПС през февруари, като те поискаха тя да се помещава в сградата на филиала на МУ – Варна. Това не беше прието от останалите местни парламентаристи. На извънредната сесия на 1 април Общинският съвет стигна до консенсус и възложи на администрацията да предприеме действия за създаване на такова лечебно заведение.   

Администрацията информира местния парламент, че на 31 май е провела среща в Министерството на здравеопазването по въпроса. На срещата са били кметът Любомир Христов, заместник-кметът д-р Светлана Маркова, директорът на шуменската болница д-р Димитър Костов. Министерството е било представено от зам.-министър д-р Томов, д-р Белишев от дирекция „Медицински дейности“, директори на дирекции в МЗ.

На срещата е станало ясно, че няма как да бъде възстановено ликвидирано лечебно заведение, то може да се създаде единствено наново по Закона за лечебните заведения.
Но има възможност да се създаде пневмофизиатрично отделение към Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен, като за тази цел директорът на болницата трябва да започне процедура за промяна на разрешението за дейност на МБАЛ..

От МЗ са посочили, че в област Шумен е задоволена потребността на пациентите от брой легла за пулмология и фтизиатрия. Според Националната здравна карта за областта са необходими 42 легла за тези дейности, а са разкрити 50, които са към Първо вътрешно отделение на МБАЛ /в Шумен и на адреса в Нови пазар/.

От община Шумен смятат, че след като се е запознала с нормативната база, финансовите и кадрови възможност за обезпечаване на работата на белодробна болница, то създаването на такава на този етап не е рационално и необходимо решение.

С решение против възстановяване/създаване на Белодробна болница е излязла и Регионалната колегия към Българския лекарски съюз. Според членовете на БЛС подобно отделно лечебно заведение не е необходимо на този етап, МБАЛ – Шумен може да обезпечи дейностите и има създаден сектор по пулмология. РК на БЛС смята, че евентуално пребазиране на белодробна болница в сградата, където сега е филиала на МУ Варна, е нецелесъобразно, защото филиалът вече се е утвърдил като източник на медицински кадри.

ШУМ.БГ