Започна изпълнението на работния проект за реконструкция и модернизация на канализационната система на Шумен, съобщиха от ВиК. Сумата по подписания в началото на юли договор е за 3 960 954 лв. с ДДС.

Ще се работи на 13 самостоятелни обекта от канализационната система на града, като срокът за изпълнение е 2 години.

В рамките на проекта за реконструкция и модернизация на канализационната система на гр. Шумен ще бъдат изпълнени следните подобекти:

 • Подмяна на съществуващ колектор с недостатъчен диаметър и проходимост ø 200 по ул. „Ивайло” до включване в ул. ”Съединение”.
 • Подмяна на колектор ø200 с ø 400 по ул. „Еделвайс” от ул. ”Ален мак” до ул. ”Марица”, с недостатъчен диаметър и проходимост.
 • Изграждане на преливник за облекчаване на „Главен колектор V“  минаващ по  ул. „Шуменска комуна”  в кръстовището на бул. „Ришки проход” и ул. „Шуменска комуна” .
 • Подмяна на канализационен клон ø 350 с ø 500 по ул. „Съединение” от ул. ”Битоля” до ул. ”Добри Войников” и по ул. “Д. Войников“ с недостатъчен диаметър и проходимост.  
 • Присъединяване на канализационен клон 83 от ул. „Д. Войников“ към главен клон І
 • Подмяна на канализационен клон ø 200 с ø 315 по ул. „Димитър Благоев” от бул. ”Славянски” до бул. ”Симеон Велики” с недостатъчен диаметър и проходимост.  
 • Подмяна на канализационен колектор III – десен бряг на р. Енчова ø 400 с ø 600 по ул. „Марица” от ул. ”Петър Парчевич” до ул. ”Васил Друмев”
 • Подмяна на канализационен клон по ул. “Дедеагач“  до Главен клон І по ул. “Индустриална“
 • Изграждане на канализационен клон по ул. „Ген. Ганецки” до ул. ”Раковска“ с ø 315.
 • Подмяна на канализационен клон ø 200 с ø 300 по ул. „Възрожденец” по ул. ”Свобода” до ул. ”Червени ескадрони“.
 • Канализация по ул. ”Ален мак” от №70 до кръстовището с ул. ”Алеко Константинов с ø400.
 • Канализационна Помпена Станция „ЗИЕНО“.
 • Подмяна на участък от битово-фекалната канализация по бул. “Мадара“ ø 315.
 • Подмяната се налага поради запушване на канализацията от коренища на тополи в участък от 200 м . Сега съществуващото положение този участък е отведен в прилежащата дъждовна канализация

Проектът за реконструкция и модернизация на канализационната система на гр. Шумен се финансира по ОП „Околна среда“ на Европейския съюз.

Част от същия проект е „Изпълнение на основен ремонт на техническата инфраструктура за водоснабдяване на гр. Шумен“ на стойност 10,164 млн. лв. с ДДС. Той все още не е стартирал.

ШУМ.БГ