Земеделските стопани в Шуменско приключват жътвата на ечемика при среден добив от 616 кг/дка и 53 302 тона добито зърно, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие“.

Тази година добивите са по-високи в сравнение с 2020-та, когато е отчетен среден добив от 397 кг/дка и 35 000 т. добито зърно, и от 2019-та със среден добив от 526 кг/дка.

При общо засетите 9369 хектара ечемик към момента на 100% е прибрана реколтата в 9 общини на областта, като само в Никола Козлево жътвата продължава при среден добив 520 кг/дка.

В областта най-високи добиви на ечемик отчитат в общините Хитрино - 650 кг/дка, Шумен - 649 кг/дка и Смядово - 631 кг/дка, а най-ниски в община Върбица - 363 кг/дка.

И при пшеницата земеделските производители очакват по-високи добиви от миналогодишните. Кампанията по прибирането й продължава, като са ожънати около 60% от засетите 48 995 хектара. Средният добив е 548 кг/дка.

В община Шумен прибраната пшеница е над 80%, а добивът е 587 кг/дка, във Върбица стопаните са пред приключване, ожънатите площи са към 90% със среден добив 357 кг/дка.

По-назад в рекултивиране на площите е община Велики Преслав, където са ожънати около 15% от площите, но там пък добивът е най-висок към момента - 664 кг/дка.

За сравнение през миналата 2020 г. при ожънати 70% от пшеницата средният отчетен добив бе 286 кг/дка. През 2019 г. пък средните добиви бяха - 488 кг/дка.

ШУМ.БГ