Съдия Мирослав Марков е новият председател на Районен съд в Шумен. Марков спечели обявения от ВСС конкурс за длъжността, след като мандатът на сегашния административен ръководител изтече.

Днес на кратка тържествена церемония в присъствието на заместник-председателя на Окръжен съд – Шумен съдия Мариана Георгиева, Мирослав Марков официално встъпи в длъжност административен ръководител на Районен съд – Шумен, съобщиха от пресцентъра на правораздавателната институция.

От там уточниха, че съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е избрала единодушно съдия Марков с 10 гласа за председател на Районен съд – Шумен.

Мирослав Марков има над 20 години юридически стаж. Кариерата му започва през 2000 г. като следовател в Окръжна следствена служба – Шумен, като в периода 01.08.2005 г. – 01.05.2006 г. е неин заместник-директор. След това е „съдия“ в Районен съд – Шумен, а от 16.07.2007 г. до 20.12.2017 г. е два мандата административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав.

От 21.12.2017 г. и към момента е съдия в Районен съд – Шумен и кандидатурата му за председател е подкрепена от Общото събрание на съдиите.

В Концепцията си за стратегическо управления на съда за следващите 5 години съдия Марков се ангажира да обособи ясно гражданско и наказателно отделение в съда, което ще позволи магистратите да придобият специализация по съответния вид дела и ще улесни подготовката за разглеждането им. Съдия Марков извежда като приоритет развитието на електронното правосъдие, предвид и извънредната епидемична обстановка.

Сред големите предизвикателства на бъдещия председател е строежа на нова съдебна сграда в гр. Шумен.

ШУМ.БГ