"Джи Пи Груп" АД ще направи обновление на конната база в Шумен. Фирмата спечели обществената поръчка, обявена от община Шумен, за реконструкция на Хиподрума, след като само тя е представила ценова оферта.

Две строителни дружества подадоха документи за участие в процедурата – "Джи Пи Груп" АД и "СК- Варна 2007" ЕООД.  Справка в регистъра за електронни обществени поръчки показва, че във втория етап от конкурса – отваряна на ценови оферти, участва само "Дж Пи Груп".

Строителната фирма предлага цена обща цена от 3 234 000 лв. без ДДС (3 880 800 лв. с ДДС) за строително-монтажни работи по Хиподрума, изработване на инвестиционен проект и изпълняване на авторски надзор.

Крайната прогнозна цена, обявена от община Шумен бе 3 300 000 лв. без ДДС (3 960 000 с ДДС).

Припомняме, че в края на 2020 г. с постановление на Министерски съвет за обновяване на Хиподрума край Шумен бяха отпуснати 4 млн. лв. Общината има изготвен работен проект за реконструкция на спортната база, с който фирмата строител трябва да се съобрази.

Проектът предвижда изграждане на писта с коридори поне за 16 състезателни коня, покрита трибуна с 1000 седящи места, VIP ложа, паркинг за 150 автомобила, монтиране на ограда около спортния обект и др.

ШУМ.БГ