Административният съд в Шумен даде днес ход на делото по жалба на кмета на Никола Козлево Ешреф Реджеб срещу решението на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), която установи конфликт на интереси на общинския кмет, наложи му глоба от 10 хил. лв. и поиска да му бъдат отнети 88 864 лв.

Ешреф Реджеб не присъства на заседанието. Той бе представляван от адвокат Василена Кънчева. Представител на КПКОНПИ също нямаше в залата, като от комисията бяха изпратили писмено становище със съгласие да се даде ход на делото.  

Докладчикът по делото съдия Кремена Борисова разпореди да се извърши съдебна счетоводна и икономическа експертиза, която ще провери находящата се в община Никола Козлево и Общински съвет Никола Козлево документация, свързана с делото. За вещо лице, което ще направи експертизата, бе назначен експерт-счетоводителят Делян Димов. Разноските се поемат от жалбоподателя, в случая Ешреф Реджеб, който ще заплати 800 лв.

Реджеб иска съдът да разпита 6 свидетели. Против това, в писмено становище, се обяви КПКОНПИ. По този казус съдът изиска от кмета на Никола Козлево допълнително да уточни, защо иска по делото да бъдат разпитани свидетели. В тридневен срок Ешреф Реджеб трябва да посочи поименно свидетелите и точно какви доказателства ще дадат. След това съдът ще реши дали да ги допусне.

Следващото заседание по делото бе насрочено за 22 март тази година.

ШУМ.БГ