След като община Шумен преди дни обяви, че се отказва да строи предприятие за преработка на битови отпадъци, днес администрацията стартира процедура за избор на частен изпълнител. Обществената поръчка е на стойност 13,458 млн. лв. без ДДС за 3-годишен период.

От заданието става ясно, че се търси фирма, която да взема и преработва целия отпадък на общината – 26 000 тона битов и 1 500 тона растителен. Пределната цена, която общината е готова да плаща, е 139 лева на тон без ДДС.

За тези пари фирмата трябва със свой транспорт да взема боклука на Шумен от претоварна станция край града, да го вози до своя сепарираща инсталация, да оползотворява, каквото може, а остатъкът /пръст ,фракция/ да депонира също за своя сметка на сметище по своя преценка.

По информация на ШУМ.БГ общината вече работи по изграждане на претоварна станция край града. Тя няма да се намира до депото в „Дивдядово“.

Фирма с мощности за сепариране и производство на гориво от отпадъци (RDF) има в Езерово до Варна. За да се запознаят с дейността й през април кметът Любомир Христов заведе там общински съветници и журналисти.

Чрез предаване на битовите отпадъци за преработка в завод общината се надява да постигне няколко цели – да увеличи живота на депото за отпадъци в „Дивдядово“ и да се изпълнят заложените в Закона за управление на отпадъците и в евродирективите норми.

ШУМ.БГ