Една оферта е подадена в обявената обществена поръчка от община Шумен, с която тя търси оператор, който да извозва и преработва боклука на жителите й в следващите три години.

Кандидатът, който е подал документи е фирма Екоинвест Асетс АД, която е собственик на завода за преработка на твърди битови отпадъци в Езерово. Все още не е отворена ценовата оферта на фирмата.

Най-високата цена, която общината е готова да плаща, е 139 лева на тон без ДДС или общо за трите години, за които ще наеме оператора 13 458 119 лв. без ДДС.
За тези пари фирмата със свой транспорт ще взема боклука на Шумен от претоварна станция край града, ще го извозва до своя сепарираща инсталация, а остатъкът /пръст, фракция/ ще има възможност да депонира също за своя сметка на сметище по своя преценка.

Според данните боклукът на община Шумен за година е около 26 000 тона битов и 1 500 тона растителен.

Припомняме, че община Шумен предприе стъпка да търси оператор, който да й преработва боклука, след като в Общинския съвет не бе постигнато съгласие за строеж на такъв тип завод край „Дивдядово“ и поради факта, че депото там е с почти изчерпан капацитет, а според европейското законодателство подобен тип сметища трябва да престанат да съществуват.

ШУМ.БГ