Актуализиция на бюджета на община Шумен гласува местният парламент на извънредна сесия. Заседанието завърши за 40 минути, като освен бюджета в дневния ред имаше и едно питане.

Извънредната сесия се наложи, след като на редовната в края на ноември съветниците не одобриха актуализацията. Кметът Любомир Христов тогава заяви, че по този начин те оставят без заплати работещите в сферата на чистотата и че градът може да потъне в мръсотия.

Припомняме, че през юли ОП "Чистота" пое сметосъбирането на южната част на Шумен и назначи нови 15 души, а от октомври други 28 - по един за всяко село и кварталите.

На днешната сесия заместник-кметът по финанси Татяна Костова обясни, че всички общински предприятия, с изключение на „Паркове и обредна дейност“, имат нужда от още средства за заплати на служителите си. Това се налагало, освен заради увеличения щат в ОП „Чистота“, и заради кризата, в „която попаднахме всички“. Костова уточни, че заплати за ноември не са получавали над 400 служители от общинските предприятия - „Чистота“, „Жилища и имоти“, „Стопанска и охранителна дейност“, „Строителство и благоустройство“, “Туризъм, публични прояви и атракции”, “Общински медиен център”.

„Това са дейности, финансирани от местните приходи и затова се налага сега да прехвърлим средства от неизпълнение други дейности и услуги към предприятията. За работещите в ОП „Чистота“, където имаме на 100% запълнен щат, са необходими 610 хил.лв. Тези средства са от преизпълнение на събираемостта на такса битови отпадъци“, каза още Костова.

Тя допълни, че останалите необходими 400 хил. лв. за възнаграждения на служители в другите предприятия, идват от нереализирани дейности и услуги на общината. „Тези дейности и услуги, от които сега се взимат пари, ще бъдат, ако е необходимо, планирани в бюджета за 2023 г.“, разясни Костова.

Председателят на групата съветници на БСП Данаил Данчев репликира, че думите на Костова са манипулативни. Според него тя изкарала едва ли не общинските съветници виновни за това, че служителите на предприятията останали без заплати. Той подчерта, че месечните възнаграждения за предходен месец се дават на 5-то число от следващия и именно затова работниците не са получили все още заработеното през ноември.

С 27 гласа „за“, 8 „против“, 4 „въздържал се“ местните парламентаристи подкрепиха актуализацията на бюджета. Против бе групата на БСП.

ШУМ.БГ