Над 3000 души с различни заболявания чакат за освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК-Шумен, но комисията работи само с един състав и опашката расте. Увеличава се все повече и броят на тези, които заради проблема остават без инвалидна пенсия в продължение на много месеци.

Темата бе разисквана днес на дискусия в сградата на Областна администрация по повод утрешния Международен ден на хората с увреждания.

Проблемът бе поставен на дневен ред от председателя на регионалната организация на Съюза на инвалидите Иванка Казакова и от ръководителя на регионалната организация на Съюза на слепите Нели Коларова.

По информация на Коларова сега ТЕЛК приема хора, които са подали искания за преосвидетелстване през април, а молбите за първично освидетелстване  се движат с една година назад.

„Случаите са много, ние се опитваме да обяснявам на хората какъв е проблемът, но тях това не ги топли. Над 3000 чакат в момента. Въпросът не касае само нашата ТЕЛК, но аз поддържам контакти с цялата страна и мисля, че най-трагично е положението в Шуменска област“, заяви Иванка Казакова. Според нея въпросът не трябва да се отправя към председателя на ТЕЛК-Шумен д-р Валентина Манолова, а е нужно решение на национално ниво - териториалните ТЕЛК комисии да преминат на подчинение на Министерството на здравеопазването, а не както са сега, част от местните болници.

„През ден получаваме жалби от недоволни граждани, които са в правото си. Проблемът с ТЕЛК-Шумен е наистина много сериозен в продължение на вече повече от една година, от закриването на втория състав в Нови пазар. Колегата там стана на 92 години и просто нямаше как. Тогава започнаха големите проблеми, първо с прехвърлянето на досиетата към Шумен, а от страна на ръководството на болницата и на мен – с търсенето на хора, които да работят, като се формира втори състав. Многократно сме изпращали писма до всички лекари в Област Шумен, до всички лечебни заведения, до кмет и областен управител, поне с 4 доклада съм уведомявала МЗ, че такива лекари кандидати липсват. Отговорът от София беше, че проблемът съществува, но се очакват законодателни решения. А досиетата се трупат, вече станаха изключително много. Проблемът е, че няма лекари“, каза директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Пепа Калоянова.   

На срещата бе и председателят на ТЕЛК-Шумен д-р Манолова.

Тя обясни, че до миналия октомври комисията е успявала да издава решения в законовия 3-месечен срок, но сега наистина не успява. „На ден средно се подават между 30 и 40 заявления от хора, които желаят да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани. „Наскоро началниците ме попитаха, как го виждам решението за тези 3000 преписки. Този проблем, ако има още два обучени ТЕЛК състава, тоест да станем 3 състава, евентуално за 3 - 4 месеца ще се изчисти“, каза д-р Манолова. Според нея обаче лекари, желаещи да влязат в състава на комисии, може да се намерят, само ако им се предложат по-високи възнаграждения.

Стана ясно, че решение на проблема засега не се вижда. Заместник-областният управител на Шумен Христо Павлов пое ангажимент да напише ново писмо до Министерството на здравеопазването.

На срещата бе поставен въпросът и с осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания – рампи, парапети и скосени тротоари. Иванка Казакова посочи като лоши примери двете рампи за инвалидни колички пред поликлиниката в Шумен, както и тази в МБАЛ, между Спешно приемно отделение и административната сграда на болницата.

ШУМ.БГ