Комисията по енергийно и водно регулиране /КЕВР/ ще вземе окончателно решение за Бизнес плана на ВиК-Шумен и съответно за заложеното в него увеличение на цената на водата за потребителите в края на март. Това стана ясно на днешното обществено обсъждане в централата на Комисията в София.

В него взеха участие по телефона председателят на Общинския съвет в Шумен Ася Аспарухова, общинският съветник Добромир Драев и ВиК експертът в община Шумен Галин Ганчев.

Тъй като Общото събрание на Асоциацията по ВиК на Шумен не взе решение за съгласуване на Бизнес плана на ВиК-Шумен, Комисията за водно и енергийно регулиране може да го разгледа и да се произнесе за цената на водата.

 „Според протокола от Общото събрание на Асоциацията става ясно, че няма решение, което да е взето с необходимото мнозинство от ¾ от гласовете на присъстващите, както е по Закона за водите. В протокола е посочено, че членовете на Асоциацията не са приели решение. Асоциацията има право да съгласува Бизнес плана или да го върне за доработка на оператора, а това не е направено. Общините са дали отрицателно становище, но е трябвало тези общини като членове на Асоциацията да вземат решение, с което да изискат от ВиК да коригира своя бизнес план. Не е насрочено и ново заседание на Асоциацията. И по този начин КЕВР започва процедура по одобряване на Бизнес плана на ВиК-Шумен“, каза по време на обсъждането Ивайло Касчиев от КЕВР.

Обясненията му бяха отправени към общинския съветник Добромир Драев, който изказа мнение, че процедурата, започната от КЕВР за одобряване на Бизнес плана на ВиК и новите цени на водата, е незаконосъобразна.

По време на общественото обсъждане думата взеха също Ася Аспарухова инж. Галин Ганчев, които се обявиха против бизнес плана и по-високите цени на водата на ВиК-Шумен.

С отрицателно становище за повишение на цената на водата се изказа и Нина Бояджиева от офиса на националния омбудсман Диана Ковачева. Бизнес-плана на ВиК – Шумен бе подкрепен от Мариян Бухов, председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ. „Ние приемаме заложените разходи в бизнес плана на ВиК-Шумен, които са за увеличение на възнагражденията на служителите. Пожелаваме на новото ръководство на дружеството да успее да изпълни и Бизнес плана си“, каза Бухов.

Въпреки неколкократните опити КЕВР да се свърже по телефон с представители на ВиК-Шумен, то те бяха неуспешни.

Окончателно за Бизнес плана на Вик-Шумен и за цената на водата КЕВР ще се произнесе на 31 март 2023 г. на закрито заседание.

В документа е заложена цената на водата за битовите потребители да се вдигне от 3,40 на 5,25 лв. с ДДС. След корекции КЕВР предлага тя да се вдигне по-малко – до 5,13 лв., което обаче пак е ръст с 51%.

ШУМ.БГ