За поредна година в Шуменско ще се проведат анкетни наблюдения в областта на статистиката на информационното общество. Те включват  „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2023 година” и „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и е-търговия в предприятията през 2023 година”, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Шумен.

Изследванията се провеждат на територията на цялата страна от Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра във всички държави-членки на ЕС по единна методология съгласно Регламент на Европейската комисия.

В област Шумен, в рамките на наблюдението за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата ще бъдат посетени 120 домакинства от 4 града - Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Каспичан и 7 села - Черноглавци, Върбак, Климент, Марково, Памукчии, Янково и Салманово. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Темите, за които ще се събира информация са наличие и използване на интернет в домакинствата и от лицата, електронно управление, електронна идентичност, електронна търговия, електронни умения, поверителност и защита на личната информация.

Припомняме, че данните от проучването сред домакинствата през 2022 г. показаха, че  относителния дял на лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в областта, които използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично е 84.7%  при 79.0% средно за страната. И още, че мъжете са по-активни и по-често се възползват от удобствата на глобалната мрежа в сравнение с жените - съответно 89.0 и 79.9% при средно за страната - 79.9% при мъжете и 78.0% при жените).

Предприятията от област Шумен включени в наблюдението са от различни икономически сектори, като анкетирането ще е чрез  онлайн въпросник за попълването, за който предприятията ще получат покана по електронната поща. Наблюдението при тях ще обхваща  теми като използване на интернет, електронна търговия, споделяне и анализ на данни, компютърни услуги в облак, изкуствен интелект и други.

ШУМ.БГ